Selasa, 29 April 2008

MUHASABAH DIRI...

Teman,
Jadilah kehidupan kita di bumi sementara ini berpandukannur iman dan Islam bukannya berdasarkan nafsu yangsentiasa inginkan kebebasan dan keseronokan yang tidakberkesudahan. Seorang ulama' telah mengukirkanungkapan indah bagaimana Allah mencipta malaikatdengan diberikan kepada mereka akal tanpa nafsu,binatang pula dianugerahi nafsu tanpa akal manakalamanusia diberikan keduanya sekali iaitu akal dan nafsu.
Sesiapa yang mampu mengawal nafsunya dengan akalyang berpandukan syariat Ilahi maka dia lebih baikdaripada malaikat tetapi jika dia tewas dengan pujukannafsunya maka dia lebih hina daripada binatang. Kita jugapernah mendengar kisah bagaimana seorang 'abid dizaman silam apabila terdetik sahaja kehendak nafsunyayang inginkan keseronokan maka dia akan berguling diatas padang pasir yang panas sambil mengatakan kepadadirinya sendiri adakah tubuhnya akan dapat menahandaripada azab neraka yang lebih panas daripada itu.
Seorang yang lain pula menangis sehingga hilangpenglihatannya kerana menyesal dengan dosa yangdilakukan. Tidak ketinggalan dicoretkan bagaimanaseorang hamba yang bertaqwa tetapi pada suatu hariseolah-olah kehilangan kuasa untuk mengawal kehendaknafsunya dan cuba melakukan zina dengan seorangpelacur yang dilihatnya tetapi sebelum terlanjur ke arahkemunkaran dia tersebut nama Allah lalu dia jatuh danmenggelempar serta menghembuskan nafas terakhir di situjuga kerana begitu ketakutan dengan apa yang cubadilakukan.
Bagaimana pula dengan diri kita wahai teman?Godaan dan cubaan berada di sekitar kita. Adakah kitatelah cuba sedaya yang mungkin di dalam menghindarinyaataupun kita sendiri dihanyutkan oleh keadaan sekeliling?Jagalah pancaindera kita daripada kemungkaran yangmelata. Ingatlah pesanan Rasulullah S.A.W sebagaimanayang diriwayatkan oleh imam Tarmizi : Hamba yang baikialah mereka yang beragama dan menyediakanbekalan amalan selepas mati. Manakala orangsombong adalah mereka yang mengikut kehendaknafsu dan mengharapkan belas kasihan Allahsemata-mata.
Teman,
Bagaimana pula dengan ibadat seharian kita wahaiteman?. Adakah kita merasakan ia sudah banyak danmencukupi sedangkan kita pernah membaca kisahmengenai seorang lelaki dari Bani Israel telah beribadatkepada Allah selama 70 tahun. Allah telah mengutuskanmalaikat kepadanya dan menyatakan bahawa ibadatnyayang begitu banyak tidak mampu menjamin dia untukmerasai nikmat Syurga Allah. Lalu dia menyatakanbahawa dia beribadat kerana dia dijadikan untukberibadat bukannya mengharapkan balasan.
Apabila malaikat memberitahu kepada Allah tentang jawapan yangtelah diberikan maka Allah menyatakan bahawa Dia telahmengampuni segala dosa-dosa lelaki itu. Rabi'ah'Adawiyah salah seorang daripada waliullah telahmenyatakan bahawa ibadat yang ditunaikan bukan keranatakut azab Allah dan mengharapkan syurga Allah tetapidilakukan kerana taat dan patuh pada perintahNya.Sayyidina Ali mengatakan sesiapa yang menganggap diaakan mencapai sesuatu tanpa kesungguhan maka diasebenarnya berangan-angan tetapi sesiapa yangbercita-cita untuk mendapat sesuatu bersama denganusaha yang bersunguh-sungguh dia akan mencapainya.Sayyidina Hassan juga pernah mengingatkan bahawamengharapkan Syurga tanpa amalan merupakan satu dosadaripada dosa-dosa yang lain.
Teman,
Imam al-Ghazali pernah menasihati kita bahawa ilmutanpa amal gila dan amal tanpa ilmu sia-sia.Ketahuilahbahawa ilmu tidak mampu menjauhkan diri kita hari inidaripada maksiat dan tidak akan mendorong kepada taatserta tidak menjauhkan diri kita daripada azab neraka.Jika kita tidak beramal hari ini maka kita tidak akan dapatkembali untuk beramal pada hari yang telah berlalu pergi.Permintaan kita untuk kembali ke dunia setelah berlakunyaqiamat tidak akan diterima malah kita akan diherdikdengan kata-kata pedas : Wahai orang yang bongkak!Mengapa kamu datang dari sana tanpa bekalan?.Rasulullah beristighfar lebih 70 kali sehari dan sentiasamengamalkan salam kepada para sahabat sehingga parasahabat merasa malu kerana setiap kali berjumpa makaRasulullah S.A.W yang merupakan orang pertama yangmemberi salam bukannya mereka. Bagaimana dengan kitawahai teman? Hayatilah hadis Rasulullah yangdiriwayatkan oleh imam Tarmizi : Hitunglah diri kamusebelum kamu dihitung dan timbanglah amalan kamusebelum ia ditimbang oelh Allah kelak.
Teman,
Renungilah kata-kata imam al-Ghazali bahawa jikakita membaca kitab seratus tahun dan mengumpul seribukitab, ia tidak menjadikan diri kita bersedia untukmendapat rahmat Allah melainkan dengan amalan.Sekalipun seseorang hamba memasuki Syurga dengankelebihan dan kasih sayang daripada Allah tetapi ia dapatdicapai selepas dia menunaikan segala ketaatan dan ibadatkerana rahmat Allah hampir dengan orang yang sentiasamengerjakan amalan yang baik dan soleh. Renunglah dirimu wahai teman!Juga diri ini yang banyak dosa dan maksiat padaNya...Moga terampun segala dosa dan khilaf...

Tiada ulasan: